Miralix View

Miralix View skaber overblik over din virksomheds kaldsflow og performance i dit OfficeTeam kontaktcenter.

Vil du gerne have præsenteret data baseret på jeres kaldsflow?

  • Modtag automatisk en rapport hver uge
  • Tilgå jeres statistik fra enhver computer
  • Opnå et grafisk overblik

Blandt målepunkter er der f.eks.:

  • Totale antal kald
  • Tabte kald
  • Gennemsnitlig køtid
  • Antal omstillinger
  • Medarbejder performance

Drill down statistik

Miralix View benytter sig af funktionaliteten drill down, der ud fra et situationsoverblik kan gå dybt ned i detaljer. Det kan f.eks. være en problemstilling med tabte kald, kø-belastnin-ger, ventetider etc.

For at kunne justere og forbedre jeres telefoni, er der vigtigt at kunne skabe sig et overblik over jeres servicegrad og herfra fokusere på et område, der giver jer en detaljeret årsagsforklaring, der kan give jer et løsningsforslag.

Læs mere i produktarket eller kontakt Michael i dag og få en demonstration!