Udgangspunkt

Detail- & grossistkæder

Varerne skal ud i butikken – produkterne ud til kunderne. Selv med de mange muligheder for at bestille varer/produkter on-line, har et velfungerende telefonisystem en afgørende betydning for dagens detail- og grossistkæder. For en overordentlig stor del af bestillingerne sker fortsat via telefonen – faktisk kan man sige, at man i nogle tilfælde lever af telefoni.

Essentielle og forretningskritiske forhold

Helt essentielt i denne forbindelse er driftssikkerhed – for oppetid på systemet er et forretningskritisk parameter.
Ligeså vigtigt er det, at råde over en moderne, tidssvarende telefoniløsning, som kan foretage præcis dataopsamling. En opsamling, som danner grundlag for den måde, som telefonifunktionerne er organiseret på. Miralix kan levere flere overbevisende ”værktøjer” til dette arbejde – bl.a. funktionaliteten Miralix View, der skaber overblik over virksomhedens kaldsflow og detaljeret dokumenterer virksomhedens performance i kontaktcenteret.

Præcis omstilling til rette medarbejder

Eksempelvis kan brug af indsamlede data være med til at sikre, at der på alle tidspunkter er et perfekt samspil mellem bemanding og antallet af opkald. Opsamlede data kan også sikre, at det enkelte opkald håndteres effektivt: At kunden uden omveje hurtigt stilles om til den rette og ønskede medarbejder i salgsafdelingen.

Det handler om salg

Målet er at udnytte de interne ressourcer maximalt og sikre kunderne optimal kundebetjening gennem hurtig og præcis betjening. Tabte kald skal reduceres og forkert håndtering af det enkelte opkald undgås – for det skaber billedet af dårlig service og kan nemt resultere i tabte ordrer.