Konkrete løsninger

Udsnit af Miralix løsninger for kommuner

Decentralisering og frigørelse af IT-ressourcer:

Miralix kan levere løsningen, som består af et centralt system, men med tilslutning af mange selvstændige enheder. Eksempelvis kan samtlige skoler og daginstitutioner være en del af systemet, men hver med udvidede muligheder for selv at styre og administrere information, der har med den respektive skole og institution at gøre – det kan f.eks. være

  • Indtalt Velkomsthilsen med åbningstider eller Indtalt natsvar med åbningstider
  • Indtalt info om aktiviteter
  • Ringegrupper

På den enkelte skole/i den enkelte institution har man let adgang til at foretage ændringer og opdateringer
Det er nemt og så simpelt, at det bliver gjort. Borgerne/brugerne har derfor altid adgang til relevant og opdateret information.
Samtidig frigør dette ressourcer i den kommunale IT-afdeling, som tidligere har varetaget opgaverne.

Faseopdelt implementering – tilpasset kommunens infrastruktur

Miralix har i adskillige tilfælde bygget bro mellem kommunens eksisterende løsning og den løsning, som det ender ud i – og der er tale om implementering i faser. Der kan skiftes teknologi inden for et område og inden for en afdeling ad gangen og det i et tempo, som passer kommunen. Og de nye løsninger spiller sammen med den eksisterende teknologi på en måde, så effektiviteten kan øges og andre fordele høstes.

  • Ved skifte til Skype for Business (videreudvikling af MS Lync) kan teknologien spille sammen med udstyr af ældre dato, og alligevel give helt nye muligheder i kommunikationen og klare serviceforbedringer for kommunen borgere.

Som kommune skal man altså ikke ud og lave et ”big bang” og skifte alt på én gang for at få adgang til de fordele, som den seneste teknologi byder på.