Udgangspunkt

Hos mange kommuner spiller telefonsystemet en central rolle i en hektisk hverdag – og er af vital betydning for kommunikation ud/ ind af ”huset” og for de interne arbejdsgange. Råder man over en løsning, der er baseret på den seneste teknologi, er man godt stillet til hverdagens udfordringer. Har systemet derimod nogle år på bagen, kan de telefonbaserede forretningsgange være besværliggjort – med nedsat serviceniveau og forringet effektivitet som resultat.

Behov for effektivt styringsværktøj

I forbindelse med telefonsystemerne har man gennem længere tid kunnet opsamle data og generere statistikker over aktiviteterne – men med dagens moderne systemer er nye muligheder og fordele kommet til. Med en velfungerende dataopsamling får man et godt styringsværktøj til tilrettelæggelse og afvikling af telefoniaktiviteterne – og man kan langt lettere tilpasse de interne ressourcer til aktiviteterne. Disse fordele kan man ikke til fulde høste med de ældre systemer.

Øget brug af mobiltelefoner

Hos kommunerne har man store mobile personalegrupper. Mobiltelefonerne skal naturligvis integreres i de eksisterende systemer – men det kan godt være vanskeligt i forhold til telefonisystemer med nogle år på bagen. Man får derfor ikke det fulde udbytte af mobiltelefonien. At få integreret mobiltelefoni i eksisterende telefonsystemer er en af kernekompetencerne hos Miralix.

Ønske om decentralisering

Opdateringer og ændringer i telefonsystemet kan i nogle løsninger – specielt af ældre dato – være noget besværlige, og de kan kun udføres af den interne IT-afdeling eller den oprindelige leverandør af systemet. Udover at lægge beslag på ressourcer her, kan det betyde flaskehalse og langsom sagsbehandling.
Med dagens nye systemer kan mange ændringer og opdateringer foretages på brugerniveau, hvilket passer godt med kommunernes ønsker om en mere decentral struktur.

Migrering i faser

Det er også en velkendt problematik, at langt de fleste kommuner ønsker at overgå til nye systemer, men ikke totalt på én gang. Man ønsker at migrere i et tempo, som passer til kommunen, dens medarbejdere og infrastruktur.