Udgangspunkt

I dagens liberale erhverv spiller intelligent og funktionel telefoni en nøglerolle – både når det handler om intern kommunikation mellem medarbejdere og når det handler om kundebetjening.

Har en og samme virksomhed flere lokaltioner – eksempelvis hovedkontor og afdelinger – kan der med store fordele etableres en central løsning, som alle enheder er knyttet op til. Det sikrer effektivitet og store ressourcebesparelser, da den enkelte enhed selv står for ændringer og opdateringer, der har med den pågældende enhed at gøre.

Høj oppetid og dataindsamling

Der er behov for driftssikre løsninger med maksimal oppetid for at sikre en problemfri kommunikation. 
I forhold til kunderne skal man kunne gennemføre en professionel telefonbetjening – og for at det kan lade sig gøre er det vigtigt, at have styr på aktiviteterne i virksomhedens kontaktcenter.

Derfor er der behov for en moderne, tidssvarende telefoniløsning, som kan foretage en præcis dataopsamling. Det er ud fra denne at telefonifunktionerne organiseres på bedste måde.

Eksempelvis kan brug af indsamlede data være med til at sikre, at der på alle tidspunkter er et perfekt samspil mellem bemanding og antallet af opkald. Opsamlede data kan også sikre, at det enkelte opkald håndteres effektivt.

Højere service og optimal kundebetjening – bedre salg

Målet er at udnytte de interne ressourcer maximalt og sikre kunderne optimal kundebetjening gennem hurtig og præcis betjening. Tabte kald skal reduceres og forkert håndtering af det enkelte opkald undgås – for det skaber billedet af dårlig service og kan nemt betyde tabte ordrer.

Tiden taler for en mobilløsning

Mange virksomheder inden for liberale erhverv har naturligt et stort antal aktiviteter ”ude af huset” og her kan en Miralix Ren Mobil løsning byde på store fordele.