Udgangspunkt

Ministerier og styrelser

Hos mange ministerier/styrelser spiller telefonsystemet en central rolle i en hektisk hverdag – og er af vital betydning for kommunikation ud/ ind af ”huset” og for de interne arbejdsgange.
Råder man over en løsning, der er baseret på den seneste teknologi, er man godt stillet til hverdagens udfordringer. Har systemet derimod nogle år på bagen, kan de telefonbaserede forretningsgange være besværliggjort – med nedsat serviceniveau og forringet effektivitet som resultat.

Behov for effektivt styringsværktøj

I forbindelse med telefonsystemerne har man gennem længere tid kunnet opsamle data og generere statistikker over aktiviteterne – men med dagens moderne systemer er nye muligheder og fordele kommet til. Med en velfungerende dataopsamling får man et godt styringsværktøj til tilrettelæggelse og afvikling af telefoniaktiviteterne – og man kan langt lettere tilpasse de interne ressourcer til aktiviteterne. Disse fordele kan man ikke til fulde høste med de ældre systemer.

Løsninger med mobiltelefoner

Hos mange ministerier/styrelser har man store mobile personalegrupper. Mobiltelefonerne skal naturligvis integreres i de eksisterende systemer – men det kan godt være vanskeligt i forhold til telefonisystemer med nogle år på bagen. Man får derfor ikke det fulde udbytte af mobiltelefonien.
At få integreret mobiltelefoni i eksisterende telefonsystemer er en af topkompetencerne hos Miralix.

Flaskehalsen: Opdatering

Opdateringer og ændringer i telefonsystemet kan i nogle løsninger – specielt af ældre dato – være noget besværlige, og de kan kun udføres af den interne IT-afdeling. Udover at lægge beslag på ressourcer her, kan det betyde flaskehalse og langsom sagsbehandling.

Migrering i faser

Det er også en velkendt problematik, at langt de fleste ministerier/styrelser ønsker at overgå til nye systemer, men ikke totalt på én gang. Man ønsker at migrere i et tempo, som passer til ministeriet/styrelsen, dens medarbejdere og infrastruktur.

Sikkerhed – et fundamentalt krav

Endelig har man meget skrappe krav omkring sikkerhed og personfølsomme data. Nye løsninger kan derfor kun udføres af samarbejdspartnere, som lever op til kravene til statslige IT leverandører.