Fortrolighedspolitik

Miralix fortrolighedspolitik.

Miralix arbejder ud fra de love om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder i dit land. Da vi har base i Danmark, gælder europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger også. Disse love anses for at være de mest omfattende i verden. De giver dig en høj grad af beskyttelse ved kun at tillade os at bruge dine data, når de strenge betingelser i disse love er opfyldt.

Vores virksomhedspolitik om fortrolighed og behandling af personlige data afspejler disse love, og vi anvender denne politik igennem hele vores organisation.

Personlige data: oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (brugeren der logger ind i Miralix produktet).

Informationsindsamling

Vi indsamler information om dig, når du benytter dig af vores applikationer og services. De indsamlede informationer inkluderer dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, og information om de telefoniopgaver der udføres med vores løsning såsom opkaldshistorik etc.

Informationsbrug

Enhver af informationerne løsningen indsamler fra dig, kan blive anvendt til:

 1. Personalisere din oplevelse og reagere på dine individuelle behov for at optimere løsningen.
 2. Fejlsøgning og anden aftalt teknisk arbejde på løsningen.
 3. Forbedre kundeservice og dine supportbehov.
 4. Grunddata til statistik som kun er tilgængelig i den organisation personen er tilknyttet og bruger Miralix.

Miralix og Personlig data

 1. Miralix behandler personlige data rimeligt og lovligt.
 2. Miralix indsamler personlige data til udtrykkeligt angivne og legitime formål og behandler ikke personlige data yderligere på en måde, som er uforenelig med disse formål.
 3. Miralix sikrer, at personlige data er tilstrækkelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til de formål, hvortil de indsamles og/eller senere behandles.
 4. Miralix opbevarer ikke personlige data i en form, der muliggør identifikation af brugerne, længere end det er nødvendigt til de formål, som de personlige data blev indsamlet til, eller som de senere behandles til.
 5. Miralix behandler kun personlige data, hvis:
  1. brugeren utvetydigt har givet sit samtykke, eller
  2. behandling er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i, eller for at tage forholdsregler, som er anmodet om før underskrivelse af kontrakt, eller
  3. behandling er nødvendig for at sikre overholdelse af lovmæssige forpligtelser, som Miralix er underlagt, eller
  4. behandlingen er nødvendig i forbindelse med implementeringen og fejlfinding af en eller flere af Miralix services.