Miralix udvider ejerkredsen

Miralix A/S udvider ejerkredsen med en finansiel investor og 3 medarbejdere

Vækst-Invest Nordjylland og 3 medarbejdere har med virkning fra 1. april 2017 erhvervet 70% af aktierne i Miralix A/S. Preben Kirkeby fortsætter som aktionær og adm. direktør.

Miralix har siden 1996 udviklet og solgt softwareløsninger indenfor kontaktcentre og Ren Mobil til unified communication til kunder i Danmark. Produkterne forbedrer mobilitet, samarbejde og kundekontakt og virksomheden har 35 ansatte.

Ejerkredsen udvides med fokus på fremtidig vækst og udvikling

Miralix har siden starten i 1996 haft en flot udvikling med gode årlige vækstrater i både top og bund samtidig med at produkterne har skiftet karakter til at være software baserede. Virksomheden har igennem en kontinuerlig produktudvikling og et højt serviceniveau bevist sit værd for kunderne. Produkterne er løbende blevet tilpasset efterspørgslen fra kunderne og den øvrige omverden, hvilket forsat bliver et vigtigt element i den fremtidige produktudvikling. Den nye ejerkreds vil fortsætte den markeds- og brugerdrevne produktudvikling, og forstærke fokus på områderne service og funktionalitet. Dette skal være med til at bygge videre på den hidtil flotte udvikling.

Bearbejdning og etablering af eksisterende og nye forhandlere er en vigtig succesfaktor for virksomhedens fremtidige vækst – især på eksportmarkedet, hvor flere forhandlere efterspørger virksomhedens produkter.

På basis af den nuværende platform, som Preben Kirkeby har etableret, sættes der fokus på vækst på eksisterende og nye markeder. Det er forventningen at organisationen skal udvides og på den måde styrkes til den kommende vækst.

Øget synlighed, service og innovation bliver forsat en del af virksomhedens fremtidige DNA. Virksomheden vil nøje følge udviklingen indenfor kontaktcentre, Ren Mobil og Unified Communication og løbende præsentere innovative produkter, hvis formål er at skabe merværdi for vores kunders service til deres kunder.

Kontinuitet og udvikling

For Vækst-Invest Nordjylland har det været vigtigt, at nuværende hovedaktionær, Preben Kirkeby forsætter som medejer i virksomheden. Dermed sikres det, Prebens store erfaring og indsigt fra branchen forbliver i Miralix. Medejerskabet fra de 3 medarbejdere, Salgschef Michael S. Kristiansen, Udviklingschef Jimmi Hjuler samt Tekniskchef Kasper Kirkeby er positivt for Vækst-Invest Nordjylland, da det vil øge fokus endnu mere på vækst, service og videreudviklingen af virksomhedens produkter.

Sammen vil den nye ejerkreds i fremtiden tilføre virksomheden et yderligere og stærkere fokus på eksekvering af strategien og produkt- og salgsudvikling, hvor alle dele forventes at løfte virksomhedens omsætning og indtjening. Dette skal ske med den samme høje service og fleksibilitet som hidtil.