Udbytte

Der er rigtigt mange gode argumenter til at få implementeret nye og effektive løsninger inden for IT-Mobility.
Men også hvis man anlægger en ren økonomisk betragtning, taler alt for den nye teknologi. For de positive økonomiske effekter er både åbenlyse og ganske store.
Anskaffelse af teknologien er nemlig en investering i fremtidige besparelser – år efter år.

Som det fremgår af figuren herunder, belaster investeringen/implementeringen af den ny kommunikationsløsning omkostningsniveauet i en kort periode – men herefter sikrer løsningen en række konkrete besparelser samt en række forhold med en positiv økonomisk effekt. Dette betyder et lavere omkostningsniveau – og besparelserne og effekterne er af vedvarende karakter